Mozilla Firefox z Google Toolbar - zdaniem wielu internautów
jest najlepszą dostępną przeglądarką stron internetowych.
Zapewne już o tym wiesz, więc nie czakaj!

Niezbędne skróty klawiaturowe do Firefoxa:

Przejdź do poprzedniej strony - Backspace
Przejdź do następnej strony - Alt+Backspace
Ustaw rozmiar tekstu na normalny - Ctrl+0
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) - Ctrl+F5
Wyczyść prywatne dane - Ctrl+Shift+Del
Zamknij kartę - Ctrl+W lub Ctrl+F4
Strona startowa - Alt+Home
Zatrzymaj wczytywanie - Esc
Przejdź na koniec strony - End
Znajdź na tej stronie - Ctrl+F
Przejdź na początek strony - Home
Pokaż źródło strony - Ctrl+U
Zmniejsz rozmiar tekstu - Crl--
Zwiększ rozmiar tekstu - Crl++
Zaznacz wszystko - Ctrl+A
Odśwież - F5
Cofnij - Ctrl+Z
Przywróć - Ctrl+Y
Kopiuj - Ctrl +C
Wytnij - Ctrl+X
Wklej - Ctrl+V
Usuń - Delete
Znajdź ponownie - F3
Zamknij okno - Alt+F4
Nowa karta - Ctrl+T
Nowe okno - Ctrl+N
Dodaj do zakładek - Ctrl+D
Zaznacz pasek adresu - F6
Tryb pełnoekranowy - F11